0986461999

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Huyện Mê Linh

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Mê Linh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về triển kinh tế – xã hội, quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Mê Linh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về triển kinh tế – xã hội, quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch chung của thành phố: Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) thành phố Hà Nội và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 02/01/2014. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai theo quy định, đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn được biết, thực hiện.

Về bức tranh tổng thể huyện Mê Linh đến năm 2020 sẽ là đô thị khu vực Bắc Sông Hồng (đô thị có vai trò quan trọng của thành phố Hà Nội), cùng với Đông Anh, Mê Linh sẽ được dự báo là điểm đến lý tưởng của người dân thành phố Hà Nội trong tương lai với hệ thống đô thị văn minh, hiện đại (bao gồm các khu hành chính, văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ hiện đại) nhằm giảm bớt sức ép dân số khu vực nội thành. Phát triển không gian đô thị, khu dân cư hợp lý theo đường 100 mét, đường quốc lộ 23, tập trung phát triển ở trung tâm huyện như Đại Thịnh, Quang Minh, Tiền Phong, Thanh Lâm, Mê Linh, … Một số khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái cũng đang được hình thành ở Tam Đồng, Văn Khê, Thạch Đà, Hoàng Kim… và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và sẽ được hình thành tại Chi Đông, Quang Minh, Kim Hoa. Khu vực trục đường vành đai IV, phía đông trục đường vành đai phát triển các khu công nghiệp và đô thị, phía Tây đường vành đai phát triển nông nghiệp và khu dân cư nông thôn theo hướng nông thôn mới.

Về Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Mê Linh đã được duyệt, UBND huyện đã căn cứ Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND thành phố để lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm căn cứ để thực hiện dự án theo quy định. Sau khi được UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 19/4/2016; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017; Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 10/1/2018. UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai bằng nhiều hình thức như: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, tổ chức hội nghị công bố và công khai tại Trụ sở UBND huyện.

 

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự án

HOTLINE TƯ VẤN: 0986461999

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN